Kirchenvorstand Jacobidrebber

Kirchenvorstand Jacobidrebber

Rainer Hoffmann Pastor: Fon 05445-569

Mathias Peinz Vorsitzender: Fon: 05445-984310

Manuela Bickert: Fon: 05445-9869327

Marc-Thilo Friederichs: Fon: xxxxxxxxx

Arne Kriesmann: Fon: 05445-984563

Reinhold Thorns Fon: 05445-8013

Dieter Overbecke: Fon: 05445-99760

Elisabeth Rodenbeck: Fon: 05445-9847930

Anke Wiechers-Fricke: Fon: 05445-1882